projekt nr 17

17. Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora


Opis projektu

Wychodząc z założenia, że wszelkie przejawy ruchu sprzyjają podnoszeniu kondycji zdrowotnej uczestnicy projektu, mieszkańcy Rumi od 3 lat do 60+ mogą skorzystać z różnego rodzaju zajęć organizowanych przez Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Janowo" w Rumi. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Z projektu będzie mogło skorzystać ok 300 osób w każdym tygodniu roku szkolnego, wyłączając wakacje i ferie zimowe.

Opis lokalizacji

Projekt winien być zrealizowany w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Janowo" w Rumi , ul. Pomorska 11

Szacunkowe koszty projektu

300 godz. x 80,00 zł = 24 000,00 zł + 23% = 29 520,00 zł Wynajem sali w DK SM "Janowo" - 300 godz. x 30,00 zł = 9 000,00 zł + 23% = 11 070 zł Razem: 29 520,00 zł + 11 070,00 zł = 40 590,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego