projekt nr 44

44. Taneczne Ferie bez nudy dla dzieci i młodzieży


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Sala taneczna z lustrami umożliwiająca przeprowadzenie zajęć na terenie Rumi

Skrócony opis

Cykl zajęć taneczno-sportowo-rekreacyjnych w ferie zimowe 2020.
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00.
Podczas pobytu będzie posiłek dwudaniowy.
Odbędą się dwa turnusy zarówno w pierwszym tygodniu ferii jak i drugim tygodniu ferii.
Zajęcia skierowane dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat

Opis projektu

Projekt przewiduje naukę różnych styli tanecznych: hip hop, balet, taniec towarzyski, jazz, zajęcia na trampolinach do muzyki i inne formy taneczne. Ponad to: nauka języka poprzez zabawę, zajęcia plastyczne, sensoryczne i umysłowe i ogólnorozwojowe, zawody sportowe oraz jedno wyjście np.na kręgle lub do jumpcity. Każdy dzień będzie tematyczny np. pidżama party, każdy będzie mógł zamienić się w inną postać z bajki. W programie również malowanie buziek, gry i zabawy z animatorem. Aby się odprężyć się przewiduje się wspólne oglądanie bajek - "kino" wraz z popcornem z prawdziwej maszyny do popcornu lub wata cukrowa. Podczas pobytu przewiduje się posiłek dwudaniowy. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.

Kadra instruktorska, w której skład wchodzą opiekunowie, trenerzy, lektorzy. Kadra ta posiada kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu i organizowaniu tego typu zajęć dla dzieci i młodzieży. Tancerze posiadają ukończone kursy instruktorskie. Lektor języka niemieckiego ukończył studia językowe. Animatorzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą zarówno podczas imprez tematycznych jak i półkolonii, obozów wyjazdowych czy urodzin dla dzieci.

Przewiduje się dwa turnusy. Ilość uczestników na jeden turnus to: max. 50 osób.
2 grupy po 15 osób w wieku 6-10 lat
1 grupa po 20 osób w wieku 11-15 lat

Łącznie pierwszy i drugi turnus to: max. 100 osób

Szacunkowe koszty projektu

Koszt posiłków: 4 000,00 zł
Koszt kadry: 6 000,00 zł ( 1 200,00 zł/os. tj. 1 godz. = 30,00 zł; 8 godz. dziennie x 5 dni = 8 x 30 x 5 = 1 200,00 zł)
Koszt wynajmu sali: 40 godz. x 80,00 zł/h = 3 200,00 zł
Wyjście - wycieczka: 1 000,00 zł
Razem za jeden turnus: 14 200,00 zł
Łącznie jeden i drugi turnus: 28 400,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień