projekt nr 37

37. Skansen fortyfikacji na Górze Markowca - Etap I


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działka w zasobie mienia komunalnego
Numer: 404/15
Obręb: 19

Skrócony opis

Pierwszy etap zakłada renowację schronu dalmierza na szczycie Góry Markowca. Oczyszczenie, sprzątanie, konserwację betonu, wypełnienie szczelin, usunięcie i zabezpieczenie niebezpiecznych ostrych wystających elementów. Zabezpieczenie obiektu siatką, zwiększającą bezpieczeństwo oraz ochraniającą przed zaśmieceniem. W ten sposób poznawanie tego historycznego obiektu, będzie atrakcyjne i bezpieczne.

Opis projektu

Jest to pierwszy etap projektu mający na celu stworzenie skansenu fortyfikacji na Górze Markowca w Rumi. Dzięki temu powstanie miejsce, które chętnie będą odwiedzać mieszkańcy Rumi oraz turyści odwiedzający nasze miasto. Jednocześnie poznawać ciekawą historię fortyfikacji na Górze Markowca. Tym samym miasto Rumia zyska historyczną atrakcję, której tak bardzo miastu brakuje. Turyści oraz mieszkańcy zwiedzając Górę Markowca dowiedzą się m.in. jak od początku wojny wzgórze było przez Niemców fortyfikowane, o umieszczonej na szczycie baterii przeciwlotniczej obrony Gdyni z 5 działami kalibru 105 wyposażoną w żelbetowe stanowisko radaru kierowania ogniem. Zobaczyć będzie można betonowe podstawy dział (w przyszłości być może, makiety dział) i ziemno-drewniane schrony (na wizualizacjach, a w przyszłości odbudowane). Zobaczyć będzie można miejsca z okopami i polami minowymi. Cała artyleria była przystosowana do strzelania ogniem na wprost do celów naziemnych. Z tablic informacyjnych, a w przyszłości z multimedialnych odwiedzający dowiedzą się jak od kwietnia 1944 roku bateria zwalczała naloty alianckie na gdyński port. Jak przebiegały walki w 1945 roku, oraz dlaczego Góra Markowca i sąsiednie pagórki zostały nazwane ,,Krwawymi Wzgórzami” po bitwie od 12 do 27 marca 1945 roku, w której zginęło ok. 7 tys. żołnierzy obu walczących stron.

Działania projektowe:
1. Przygotowanie projektu technicznego
2. Usunięcie śmieci i posprzątanie obiektu
3. Czyszczenie hydrodynamiczne betonu z brudu i graffiti
4. Konserwacja betonu, wypełnienie niebezpiecznych szczelin, usunięcie i zabezpieczenie ostrych wystających elementów
5. Zabezpieczenie obiektu siatką, zwiększającą bezpieczeństwo oraz ochraniającą przed zaśmieceniem
6. Wykonanie planszy z wizualizacją - rysunkiem odręcznym lub grafiką komputerową 3D, jak wyglądał bunkier podczas wojny. Jak obsługiwała go załoga. Co działo się dookoła.

Szacunkowe koszty projektu

Łączny szacunkowy koszt projektu: 70 000,00 zł brutto
Koszt projektu zawiera:
prace budowlane wraz z materiałami - 50 000,00 zł
projekt, wykonanie, postawienie planszy z wizualizacją - 20 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Konserwacja i sprzątanie - koszt około 200,00 zł/ rok

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego