projekt nr 36

36. Wyposażenie karetki stacjonującej w Rumi w urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej "Lucas"


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Państwowa Straż Pożarna. Komenda Powiatowa. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Rumi, Plac Kaszubski 1, 84-230 Rumia
Karetka stacjonująca przy powyższej jednostce.

Skrócony opis

Urządzenie wykorzystywane przez ratowników medycznych w razie wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie pomaga ratownikom medycznym: precyzyjne uciski klatki piersiowej bez efektu zmęczenia, możliwość ucisków klatki piersiowej podczas transportu np. po schodach, brak przerw w ucisku klatki piersiowej i ich stała wysoka jakość, odciążenie ratowników tzw. "wolne ręce"

Opis projektu

cd. ratownik może zająć się np. podawaniem lekarstwa, zatrzymaniem krwotoku itp.

Karetka stacjonująca przy Straży Pożarnej w Rumi nie posiada na wyposażeniu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej typu "Lucas". Są to urządzenia wykorzystywane już standardowo w karetkach Trójmiasta, m. Lębork, m. Słupsk itd. Znajduje zastosowanie również w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Poprawia efektywność zespołu ratunkowego.

Szacunkowe koszty projektu

50 000,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego