projekt nr 26

26. Warsztat młodego konstruktora


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

Skrócony opis

Cykl warsztatów projektowo-konstrukcyjnych dla dzieci w wieku 9-16 lat. Warsztaty prowadzone w oparciu o technologię Lego Technics.

Opis projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów technicznych, podczas których uczestnicy będą uczyć się poprzez zabawę. Projektowanie i budowę programowalnych robotów z wykorzystywaniem elementów i układów elektronicznych. Realizacja programów edukacyjnych STEAM (Sience, Technology, Engineering, Art, Maths)
- Nauka diagnozowania problemów i znajdowanie rozwiązań
- Szkolenie umiejętności interpersonalnych z uwagi na pracę w zespole
- Porażka jako forma zdobywania informacji
- Tworzenie i opracowywanie danych, dobieranie narzędzi oraz osiąganie celów
- Odkrywanie i rozumienie współpracy poszczególnych elementów na drodze tworzenia rozbudowanych systemów
- Wykorzystanie systemu Lego Education
Beneficjentem programu będzie 120 dzieci w wieku 9-15 lat uczestnicząca w zajęciach w ciągu roku w odpowiednio skonstruowanych grupach.
1. Początkujący LEGO WeDo 2.0 - Wprowadzenie do świata programowania, zabawa i nauka dla najmłodszych
2. Średniozaawansowany LEGO Spike Prime - Proste programowanie, analiza kodu oraz optymalizacja działania
3. Zaawansowany LEGO Mindstorms EV3 - Zaawansowane programowanie, analiza oraz realizacja zadań konkursowych
4. Expert deweloper LEGO EV3 - Przez cały rok dla uczestników wykazujących się największą motywacją, kreatywnością i umiejętnościami - Budowa i programowanie zaawansowanych rozwiązań autorskich

Szacunkowe koszty projektu

20 grup po 6 uczestników
20 grup po 10 spotkań
1 spotkanie = 2 godziny lekcyjne (2 x 45 minut)
20 grup x 10 spotkań x 2 godziny = 400 godzin
Wynagrodzenie dla instruktora - 50,00 zł brutto/h
400 godzin x 50,00 zł brutto = 20 000,00 zł brutto
Zakup klocków LEGO TECHNICS - 25 000,00 zł brutto
5 000,00 zł brutto - sesja podsumowująca: upominki dla uczestników, poczęstunek
Łączny koszt projektu: 50 000,00 zł brutto

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Protokół został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień