projekt nr 18

18. Plac zabaw "Akademia odkrywców" przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Rumi


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Teren SP 7 w Rumi, ul. Batorego 29, między siłownią a boiskiem (halą sportową)

Skrócony opis

Celem proponowanego w projekcie wielofunkcyjnego placu zabaw "Akademia odkrywców" jest zwiększenie aktywności psychoruchowej dzieci na świeżym powietrzu. Służył będzie nie tylko wychowankom szkoły ale również będzie ogólnodostępny dla dzieci z okolicy. Stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci z różnych grup przedszkolnych, uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci uczęszczających do ...

Opis projektu

cd. świetlicy. Pozwoli to na większą integrację dzieci i ich umiejętności komunikacyjnych. Jak również dzieciom, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola umożliwi kontakty z rówieśnikami i poprzez zabawę wpłynie na jakość popranych i akceptowanych zachowań w społeczeństwie.

Zgodnie z założeniami reformy oświaty z 2017 roku Gimnazjum Nr 4 w Rumi przy ul. Batorego 29 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 7 z oddziałami przedszkolnymi pod nazwą "Akademia odkrywców". Początkowo w 2017 roku utworzono dwie grupy przedszkolne 3/4 i 5/6 latki. W roku szkolnym 2019/2020 planowana jest rozbudowa oddziału przedszkolnego co umożliwi utworzenie wielu dodatkowych miejsc dla przedszkolaków a w przyszłości uczniów szkoły.
Szkoła jest budynkiem niewielkim, co stwarza jej bardzo kameralny charakter, gdzie wszyscy się znają i bardzo wspierają. Położenie szkoły wśród otaczających ją lasów uatrakcyjnia aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Szkoła Podstawowa Nr 7 słynie z organizowania efektywnego spędzania czasu korzystając z uroków pobliskiej przyrody.
Aktywny wypoczynek kierowany jest to uczniów szkoły, jak również dla społeczności lokalnej w formie rajdów, biegów, zawodów itp. Już najmłodsi są uczestnikami cyklicznych rajdów ścieżkami leśnymi, co korzystnie wpływa na aktywność psychoruchową.
Ze względu na przekształcenie Gimnazjum w Szkołę Podstawową konieczne jest utworzenie placu zabaw. Wpłynie to na bezpieczeństwo, ale również jakość i efektywność spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Celem proponowanego w projekcie wielofunkcyjnego placu zabaw "Akademia odkrywców" jest zwiększenie aktywnego czasu spędzanego na powietrzu. Służył będzie nie tylko wychowankom szkoły ale również będzie ogólnodostępny dla dzieci z okolicy. Stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci z różnych grup przedszkolnych, uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci uczęszczających do świetlicy. Pozwoli to na większą integrację dzieci i rozwój umiejętności komunikacyjnych. Jak również dzieciom, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola umożliwi kontakty z rówieśnikami i poprzez zabawę wpłynie na jakość poprawnych i akceptowalnych zachowań w społeczeństwie.
Plan placu zabaw zawiera elementy odpowiednie dla dzieci najmłodszych (3 latków) dla dzieci starszych (5,6,7,8,9 latków), karuzela dla osoby niepełnosprawnej.
Wierzymy, że marzenie dzieci i rodziców się spełni.

Szacunkowe koszty projektu

Koszt ogrodzenia, tablicy informacyjnej, regulaminu korzystania z placu zabaw, koszt bezpiecznej nawierzchni z płytek gumowych, koszt ogólny współpracy z fiszką montażową - łączny koszt do 250 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

ok 1 000,00 zł

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień