projekt nr 27

27. Ścieżka sensoryczna - Wielozmysłowy tor przeszkód - dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 6 z oddziałami integracyjnymi


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Lokalizacja wzdłuż najbardziej wysuniętej ściany od strony południowej ul. Sienkiewicza. Mapka dołączona do dokumentacji.

Skrócony opis

Projekt pn Ścieżka sensoryczna – wielozmysłowy tor przeszkód obejmuje utworzenie oryginalnej, innowacyjnej pomocy edukacyjnej na powietrzu. Umożliwi korzystającym z niej dzieciom i uczniom odbieranie rzeczywistości wszystkimi dostępnymi zmysłami. Pełnić ma ona funkcje integracyjną – będą się tam odbywać zajęcia dla dzieci i uczniów pod opieką nauczyciela, a także zajęcia indywidualne dla dzieci...

Opis projektu

cd. ...niepełnosprawnych pod opieką terapeutów Integracji Sensorycznej. Ścieżka sensoryczna daje możliwość jak najlepszego i jak najpełniejszego poznawania własnego ciała oraz doświadczenia interakcji pomiędzy ciałem i otoczeniem. Umożliwia kształtowanie orientacji w przestrzeni (nauka poruszania się w wyznaczonym kierunku, po różnego rodzaju podłożu). Ścieżka sensoryczna pomoże dzieciom lepiej odbierać świat, a także zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa. Układ dotykowy na którym w dużej mierze opiera się ścieżka ma wielki wpływ na fizyczne, psychiczne i emocjonalne zachowanie człowieka. Jest źródłem istotnych informacji dla świadomości własnego ciała, planowania motorycznego, dyskryminacji wzrokowej, języka, szkolnego uczenia się, bezpieczeństwa  emocjonalnego i umiejętności społecznych. Ścieżka złożona jest z odcinków  zróżnicowanych pod względem podłoża ( sztuczna trawa, otoczaki, szyszki, wycieraczki, struktura betonowa, piach, kora). Pomiędzy ścieżkę zostały wkomponowane urządzenia do balansowania, równowagi, wspinania, czołgania, skakania, huśtania.
Korzystanie ze ścieżki umożliwi znaczą intensyfikację oddziaływań w zakresie procesów poznawczych i stymulacji sensorycznej, która nie jest w pełni możliwa do osiągnięcia w trakcie zajęć organizowanych w szkole czy w domu.

Ścieżka została zaprojektowana z myślą o potrzebach dzieci i ich prawidłowym rozwoju. Trasa posiada początek (START) oraz koniec (META) zadaniem dzieci jest poruszanie się zgodnie z wyznaczoną trasą, dopuszcza się jednak eksplorację otoczenia zgodnie z własnymi potrzebami pod kontrolą nauczyciela lub terapeuty.
Dziecko uczy się prawidłowo odbierać wrażenia płynące z ruchu, dotyku, słuchu, narządu przedsionkowego. Im lepiej i sprawniej funkcjonuje układ nerwowy dziecka odpowiednio stymulowany tym szybciej się uczy, czyta, mówi, pisze, nawiązuje relacje społeczne.

Trawnik obecnie ma powierzchnię 195m2 ( 27,5m x 7,1m)

Trasa posiada następujące przyrządy:
1)Rura przepustowa (dwuścienna) PP DNIIP 1000 x 3000mm koszt 2,500zł służąca do wzmacniania wrażeń proprioceptywnych.
2)Opony (20 sztuk) pozyskanie od darczyńców – farby do pomalowania 5 kolorów 300zł – opony służące do planowania motorycznego, równowagi, obustronnej koordynacji.
3)Płotki różnej wysokości (croquet.pl 2098,38 brutto) wzmacnianie mięśni, obustronnej koordynacji, planowania ruchu
4)Równoważnia – zbuduj i ćwicz równowagę zestaw mały ( 7 zmysłów.com 989zł ) wzmacnianie reakcji równoważnych, planowania ruchu, koordynacji.
5)Karuzela – (4206.60 brutto corquet.pl) stymulacja przedsionkowa
6)Huśtawka Bocianie gniazdo z metalową konstrukcją (5550,99 brutto croquet.pl) – stymulacja przedsionka, opona podwieszana (750zł brutto empis.com)
7)Słupki do balansowania ( 1432.95 brutto croquet.pl)
8)Równoważnia ( 862,23zł brutto croquet.pl) o wymiarach 2,000 x 0,15)
9)Ruchoma kładka ( 2617.44zł brutto croquet.pl)

Przyrządy wymienione powyżej umieszczone są pomiędzy ścieżki dotykowe, które złożone są z pięciu trzyelementowych kwadratów. Każdy element w inny sposób pobudza wrażenia dotykowe.

Na elementy ścieżki składają się następujące materiały:
1)Kostka brukowa prostokątna 10cm x 20cm ~ 220 sztuk ok. 300zł
2) Beton do ścieżki ok. 4m3~ 1200zł
3)Każda przegroda ( 15 kwadratów) wypełnienie 800zł

Pozostałe elementy:
1)Systemowe ogrodzenie panelowe ok. 1,25cm z jedną furtką ok. 4,700zł brutto
2)Inne materiały budowlane 500zł
3) Beton i kotwy do montażu wszystkich urządzeń 1,600zł

Szacunkowe koszty projektu

Kwota szacunkowa wynikająca z powyższych obliczeń 30 407,59 zł brutto
Koszt wykonania usługi 15 000,00 zł
Koszt eksploatacji 1 000,00 zł
Razem 46 407,59 zł brutto

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt eksploatacji 1 000,00 zł brutto rocznie

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień