projekt nr 39

39. Kampania informacyjna na temat zanieczyszczenia powietrza i opalania pieców domowych trującymi substancjami


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Kampania skierowana jest do mieszkańców miasta Rumia zamieszkujący dzielnice domków jednorodzinnych i szeregowych

Skrócony opis

Niestety wielu mieszkańców naszego miasta wciąż pali w domach trującymi substancjami. W efekcie zimą powietrze w niektórych rejonach Rumi jest trujące. Według wielu instytucji rocznie w Polsce ok. 40 000 osób przedwcześnie umiera na skutek zanieczyszczeń powietrza. Tak więc statystycznie w Rumi 40 osób rocznie ginie z tego powodu. Wiemy, że zanieczyszczenia powodują choroby układu krążenia ..

Opis projektu

cd. ...zgony z powodu wylewu krwi do mózgu, powodują raka płuc i tchawicy oraz zmiany sprawności wentylacyjnej płuc i zaostrzają choroby układu oddechowego. Jeśli znacie kogoś, kto ma podobne problemy to bardzo prawdopodobne, że winą jest zła jakość powietrza. Jeśli sami będzie mieć takie problemy to potencjalne powody już znacie. Pragniemy przeprowadzić kampanię informacyjną na temat skutków palenia w piecu śmieciami, starymi meblami i innymi nie przeznaczonymi do spalania materiałami.
Kampania powinna pokazywać alternatywy takie jak program "Czyste powietrze dla pomorza", tak aby dać ludziom możliwość zmiany nawyków. Powinna uświadomić mieszkańcom jak przeciwdziałać i co robić aby powietrze w naszym mieście w okresie jesienno-zimowym było dobrej jakości. Czyste zdrowe powietrze to nasza wspólna sprawa.

Kampania ulotkowa na wzór załączonego materiału, materiały dołączone w lokalnej prasie, gazecie rumskie nowiny, stronie tymczasemwrumi.pl oraz zajęcia przeprowadzone w szkołach średnich i podstawowych. Wszystko możliwie niewielkim kosztem, ale tak aby dotrzeć do mieszkańców z dzielnic, gdzie problem występuje. Przedstawienie mieszkańcom problemu ale również możliwości jego rozwiązania (dofinansowania).

Kampania powinna dać mieszkańcom odpowiedzi na pytania:
- jakie są skutki palenia trującymi substancjami?
- jak przekonywać do ekologii?
- co zrobić kiedy widzimy, że ktoś pali śmieciami?
- jak zmienić swoje własne nawyki?
- skąd dostać dofinansowanie na wymianę instalacji grzewczej?

Organizacja Wejherowski Alarm Smogowy bądź autor projektu jest w stanie przekazać i pomóc w tworzeniu materiałów www.wejherowskialarmsmogowy.pl

Szacunkowe koszty projektu

Koszty materiałów (ulotki, plakaty, materiały edukacyjne) - 20 000,00 zł
Koszty warsztatów - 10 000,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego