projekt nr 41

41. Oświetlenie 15 przejść dla pieszych


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

1. Dąbrowskiego 12
2. Dąbrowskiego 14D
3. Dąbrowskiego 30
4. Gdańska 33
5. Starowiejska 9
6. Żołnierzy I DWP 39A
7. Żwirki i Wigury 21
8. Żwirki i Wigury 23
9. Żwirki i Wigury 33
10. Gdyńska 4
11. Dębogórska 29
12. Kosynierów 55
13. Kosynierów 72
14. Sabata 13
15. Sabata 14

Skrócony opis

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 15 przejściach dla pieszych na terenie miasta, w których dochodziło w poprzednich latach do niebezpiecznych zdarzeń.
Projekt zakłada wykonanie dokumentacji a także doświetlenie każdego z wymienionych przejść dwoma lampami po obu stronach ulicy

Opis projektu

Dzięki realizacji projektu 15 wyżej wymienionych przejść dla pieszych otrzyma oświetlenie dwoma lampami LED dzięki którym poprawi się znacznie bezpieczeństwo i komfort pieszych a także kierowców. Część przejść dla pieszych znajduje się na drodze dzieci do szkoły czy też placów zabaw.

Wyżej wymienione przejścia dla pieszych słabo oświetlone i szczególnie w okresie jesienno-zimowym widoczność na nich jest mocno ograniczona.

Szacunkowe koszty projektu

Koszt szacunkowy jednego kompletu to ok. 15 000,00 zł - 17 000,00 zł
Koszt całego projektu nie powinien przekroczyć 300 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Szacunkowy koszt energii dla 15 kompletów rocznie to ok. 2 000,00 zł a konserwacji to ok. 500,00 zł rocznie

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień