projekt nr 30

30. Rewitalizacja Parku przy ul. Chełmińskiej


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Rewitalizacja obejmuje teren oznaczony symbolem C6.ZP w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi zwanego "Stara Rumia"

Miejsce objęte rewitalizacją to park z Pomnikiem Ofiar Terroru Hitlerowskiego, zamęczonych w więzieniach, obozach i miejscach kaźni na Ziemi Gdańskiej - w miejscu tym dopuszcza się zmiany estetyczne w wyglądzie pomnika, modernizację oraz zmianę lokalizacji w obrębie terenu.

Skrócony opis

Rewitalizacja Parku przy ul. Chełmińskiej ma na celu przywrócenie parkowi funkcji rekreacyjnej i społecznej, tak by integrował pokolenia rumian. Proponowany projekt zakłada, że park będzie służył nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również młodzieży i seniorom.
W ramach projektu przewiduje się utworzenie klombów kwiatowych, utwardzenie ścieżek, ustawienie oświetlenia. Zostaną wymienione ławki ...

Opis projektu

cd. ... na nowe, odporne na różne warunki atmosferyczne, ustawiona zostanie większa ilość koszy na śmieci.

Niestety przez ostatnie lata park stał się coraz bardziej zaniedbanym terenem położonym w samym centrum Starej Rumi. Zniszczone ścieżki, mała ilość ławek i koszy na odpadki powoduje, że park rzadko bywa odwiedzany przez mieszkańców.
Celem naszego projektu jest uczynienie z parku poprzez jego walory estetyczne miejsca chętnie odwiedzanego przez Rumian dla których ważnym elementem spędzania czasu na świeżym powietrzu jest relaks.
Wśród osób, które preferują taką formę spędzania czasu można zaobserwować osoby z każdego przedziału wiekowego, więc będzie to inwestycja, która zainteresuje każdego obywatela naszego miasta.
Drugim argumentem podkreślającym potrzebę rewitalizacji tego miejsca jest jego atrakcyjne położenie. Przy przy ulicy Chełmińskiej jest zlokalizowany w odpowiedniej odległości od ulicy Dębogórskiej, co powoduje wyciszenie otoczenia przez czynniki naturalne (np.drzewa). Park ten jest także jednym z głównych szlaków komunikacyjnych osób dochodzących do SP1 w Rumi, lecz także osób dorosłych i starszych powracających z pobliskiego rynku jak i cmentarzu przy ulicy Świętopełka. Reasumując rewitalizacja parku przy ulicy Chełmińskiej przyczyni się do znacznej poprawy wygody i wypoczynku w centrum Starej Rumi.

W ramach tego projektu przewidujemy:
- wykonanie całościowego projektu rewitalizacji Parku
- nasadzenie krzewów zimozielonych oraz klombów kwiatowych
- prace ziemne związane z wyrównaniem i utwardzeniem nawierzchni ścieżek a także wymianą krawężników
- dociągnięcie instalacji elektrycznej w celu zainstalowania oświetlenia parkowego w liczbie ok. 8 sztuk
- montaż nowych urządzeń małej architektury: ławek z kotwami, koszy na odpadki - zapewniając miejsca do odpoczynku i rekreacji

Szacunkowe koszty projektu

Utwardzenie ścieżki wraz z ułożeniem krawężników - 120 zł/m2 - szacunkowy koszt 60 000,00 zł
Latarnie parkowe - 8 500,00 zł/szt - ustawienie 8 lamp 68 000,00 zł
Ławki z kotwami - 1 000,00 zł/szt - montaż 8 ławek 8 000,00 zł
Kosze na śmieci z kotwami - 400,00 zł/ szt - montaż 8 koszy 3 200,00 zł
Przesadzenie dwóch młodych drzew - 2 000,00 zł
Stworzenie klombów kwiatowych - 60 000,00 zł
Nasadzenie krzewów zimozielonych - 25,00zł/szt - 625,00 zł
Renowacja miejsca przy Pomniku Ofiar Terroru Hitlerowskiego - 60 000,00 zł
Koszt ogółem - ok. 262 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt energii elektrycznej wykorzystanej w oświetleniu parkowym.
Prace związane z pielęgnacją klombów kwiatowych i roślin zimozielonych.
Nawodnienie.
Szacunkowy koszt utrzymania - 11 000,00 zł

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego