projekt nr 34

34. Rewitalizacja terenu zielonego przy Zagórskiej Strudze wraz z przebudową układu drogowego.


Opis projektu

W ramach projektu wykonanie zostanie utwardzona jezdnia w miejscu istniejącej. Przy jezdni zlokalizowane zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości wynikającej z dostępnego terenu, bez wycinki dużych drzew na ten cel. Teren zielony na działkach 973/4 i 974/2 obręb 18. zostanie odświeżony i przekształcony w teren przyjazny pieszym. Wykonana zostanie pielęgnacja zieleni, wycinki i przycinki umożliwiające spacerowanie po terenie, zostaną zrealizowane nowe nasadzenia roślin. Wykonane zostaną ścieżki dla pieszych.

Zrealizowanie powyższej inwestycji zwiększy ilość miejsc postojowych dla mieszkańców (ul. Gierosa, ul. Abrahama, ul. Dąbrowskiego, ul. Starowiejskiej, ul. Torowej itp)
Straż Miejska oraz MOPS Rumia a właściwie pracownicy w czasie pracy będą mogli zostawić swoje pojazdy a petenci zaparkują na istniejącym przy MOPS placu.
Zmaleje ilość aut parkujących bezpośrednio na ul. Abrahama co zwiększy bezpieczeństwo i przepustowość w okresach szczytu tej ulicy.

Opis lokalizacji

Ulice: Księdza Lucjana Gierosa 7, Nr działki 973/4, obręb nr 18

Szacunkowe koszty projektu

Szacowana wielkość w m2 to 350 m2 w zarysie 14 m2 x 25mb ilość aut postojowych to około 18 aut wg szacunków 2,5 x 5 1m2/postój Koszt wykonania przyjmując cenę za 1m2 - 80,00 zł 350 m2 x 80,00 zł = 28 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt roczny sprzątania i remontów to: 350 m2 x 3,00 zł = 1 050,00 zł/rocznie