projekt nr 32

32. Toaleta publiczna w Parku Starowiejskim


Opis projektu

1) Budowa kapsułkowej toalety publicznej na terenie tzw. Parku Starowiejskiego wraz z przyłączami
2) w XXI wieku w mieście prawie 50 000 mieszkańcy zasługują na I miejską "toaletę publiczną", która zabezpieczy podstawowe problemy człowieka w swerze czystości i porządku publicznego.
3) Beneficjenci to:
a) wszyscy mieszkańcy miasta, osoby przyjezdne, podróżni i rowerzyści, sportowcy i dzieci na spacerach i ich rodzice, których te problemy egzystencjalne w tym miejscu mogą spotkać
b) osoby niepełnosprawne (na wózkach inwalidzkich, ociemniałe)
c) turyści przejeżdżający przez miasto oraz koloniści, obozy sportowe itp.:
d) zwiększenie czystości i schludności miasta oraz jego wizerunek na zewnątrz.
e) bywalcy placu zabaw tj. dzieci z rodzicami w aspekcie planowanego do wygrania placu zabaw "NIVEA".

Opis lokalizacji

Teren tzw. Parku Starowiejskiego

Szacunkowe koszty projektu

Koszt: 300 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt roczny i utrzymania projektu to około - 28 000,00 zł z wyliczenia sąsiednich gmin (Sopot, Gdańsk) - wchodzą w to koszty wody, sprzątania, energii i konserwacji)

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień