projekt nr 32

32. Toaleta publiczna w Parku Starowiejskim


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Teren tzw. Parku Starowiejskiego

Skrócony opis

Budowa kapsułkowej toalety publicznej na terenie tzw. Parku Starowiejskiego

Opis projektu

1) Budowa kapsułkowej toalety publicznej na terenie tzw. Parku Starowiejskiego wraz z przyłączami
2) w XXI wieku w mieście prawie 50 000 mieszkańcy zasługują na I miejską "toaletę publiczną", która zabezpieczy podstawowe problemy człowieka w swerze czystości i porządku publicznego.
3) Beneficjenci to:
a) wszyscy mieszkańcy miasta, osoby przyjezdne, podróżni i rowerzyści, sportowcy i dzieci na spacerach i ich rodzice, których te problemy egzystencjalne w tym miejscu mogą spotkać
b) osoby niepełnosprawne (na wózkach inwalidzkich, ociemniałe)
c) turyści przejeżdżający przez miasto oraz koloniści, obozy sportowe itp.:
d) zwiększenie czystości i schludności miasta oraz jego wizerunek na zewnątrz.
e) bywalcy placu zabaw tj. dzieci z rodzicami w aspekcie planowanego do wygrania placu zabaw "NIVEA".

Szacunkowe koszty projektu

Koszt: 300 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt roczny i utrzymania projektu to około - 28 000,00 zł z wyliczenia sąsiednich gmin (Sopot, Gdańsk) - wchodzą w to koszty wody, sprzątania, energii i konserwacji)

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień