projekt nr 48

48. Rodzinne gry terenowe – cykl imprez na orientację dla dzieci i dorosłych


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Miasto Rumia i jego bliskie okolice (tereny zielone: parki, łąki, lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego)

Skrócony opis

Projekt prospołeczny „Rodzinne gry terenowe” to cykl całorocznych imprez na świeżym powietrzu, odbywających się raz w miesiącu na terenie miasta Rumi i jego bliskich okolic (tereny zielone, parki, łąki, lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego). Cykliczne imprezy będą miały charakter ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Rumi, zarówno dzieci jak i dorosłych...

Opis projektu

cd. ...(osoby indywidualne i małe grupy osób). Ich celem będzie popularyzacja aktywnego spędzania czasu w formie zabawy poprzez praktyczną naukę orientacji w terenie oraz poznawanie przyrody najbliższej okolicy. Zadaniem uczestników biorących udział w grach terenowych będzie odnalezienie punktów orientacyjnych na podstawie mapy i materiałów przygotowanych przez organizatora w ustalonym limicie czasu. Na zakończenie każdej imprezy organizator przewiduje gorący posiłek lub/i udział w ognisku. Istnieje możliwość klasyfikacji punktowej uczestników gier terenowych. Zasady gier terenowych będą zgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami marszów na orientację.

Projekt prospołeczny „Rodzinne gry terenowe” zakłada organizację 12 imprez o charakterze marszów na orientację, odbywających się raz w miesiącu (sobota lub niedziela). Zadaniem organizatora jest:
-przygotowanie tras pieszych z podziałem na trasy dla początkujących i średniozaawansowanych uczestników marszów na orientację (oznaczenie startu, mety, punktów kontrolnych)
-rejestracja uczestników poprzez internetowy system rejestracji- formularz zgłoszenia uczestnictwa
-przygotowanie list startowych
- organizacja na starcie i  mecie
- klasyfikacja punktowa uczestników w zależności od ilości poprawnie rozpoznanych punktów orientacyjnych
- zapewnienie materiałów potrzebnych do marszu (mapy i inne pomoce)
-zapewnienie gorącego posiłku na mecie
-dla uczestników przewidywane są upominki, medale, wyróżnienia

Szacunkowe koszty projektu

Całkowity koszt projektu to 48 000,00 zł. Przewidywany koszt każdej imprezy z cyklu 12 spotkań to 3800,00 zł plus koszty eksploatacji 2400,00 zł.

Dostosowanie miejsca wspólnego posiłku –stołówka, sprzątanie, eksploatacja - 2400,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego