projekt nr 50

50. Kurs samoobrony dla każdego


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Sala Fitness  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, przy ul. Mickiewicza....IX-XII 2020

Skrócony opis

Kurs samoobrony nauczy zachowań potrzebnych do obrony w nagłych zaskakujących sytuacjach, w których może znaleźć się każdy mieszkaniec Rumi, przebywający np. na wakacjach w Polsce lub poza naszymi granicami. Czyli ze względów bezpieczeństwa może się okazać bardzo przydatny i uratować nawet komuś życie.

Opis projektu

Kurs Samoobrony jest bardzo oczekiwany przez mieszkańców Rumi, zwłaszcza przez mieszkanki. Powinien być zrealizowany w godzinach późnych 18.30-21.3o, ze względu na dopasowanie czasu kursu dla jak największej ilości chętnych osób, które często wracają do domu dopiero ok. godz.17.oo. W czasie kursu jeden raz w tygodniu , w jednym bloku zajęć, mogłyby uczestniczyć 3 grupy wiekowe jedna po drugiej np. do 30 lat, 31-45, powyżej 45 lat.
W przypadku dużej ilości chętnych  zajęcia w blokach wiekowych odbywały by się dwa razy w tygodniu w sumie w 6 grupach.  W 2018  Kurs samoobrony w ramach budżetu obywatelskiego był zrealizowany na terenie MOSiR-u w Rumi przy pomocy koordynatora MOSiR-u i przez prowadzącą zajęcia mistrzynię sztuki walki karate, i osoby biorące w nim udział były bardzo zadowolone.

Szacunkowe koszty projektu

10 lub20 godzin kursu dla 60 - 96 osób ( 10 - 16 osób w jednej grupie zajęciowej) w czasie10 lub  20 tygodni .
W jednym tygodniu w czasie 2 bloków – dwa dni po 3 godziny (w sumie 6 grup to obejmie) jest to 6 godzin, razy 10 do 20 spotkań w zależności od możliwości prowadzącego kurs i możliwości MOSiR-u (10 lub 20 tygodni) da nam 60 lub 120 godzin, razy 250-300 zł  w tym koszty sprzętu do prowadzenia kursu, wynajem sali – za godz. 32, dla koordynatora 1500, wynagrodzenie dla prowadzących kurs 50 zł za godz., karimaty- 20,-80 szt. materace 8 szt. 600,700, koszulki dla uczestników za 25 zł szt.

przy jednotygodniowych zajęciach dla 6 grup po 3 grupy w blokach dwudniowych

przy 10 tygodniach (10 godzin)  zajęć                       przy 20 (20 godzin) tygodniach zajęć

      wynajem sali 60 x32=1920,-                                     120x32=3840,-
      karimaty 10 szt x 80=  800,-                                      16x80  =1280,-
      materace 5 szt x 700= 3500,-                                       8x700=5600,-
      koordynator projektu   1800,-                                                   1800,-
      prowadzący  60x 50=   3000,-                                   120x50= 6000,-
      koszulki
      dla uczestników 60x25=1500                                        96x25=2400

RAZEM   :                    12.520,-                                                   20.920,-
....................................................................................................................................

Czyli przewidywany koszt projektu może oscylować w widełkach , przy innych cenach sprzętu, lub godzinach pracy, będzie to 15.000  lub  24.000 zł , w zależności od ilości osób chętnych do udziału w kursie, bo mogą to też być zrealizowane dwa kursy dziesięciogodzinne zamiast kursu dwudziestogodzinnego, wtedy ilość osób które wezmą w nim udział zwiększy się.
Koszty projektu konsultowano z Dyrektorem MOSiR w Rumi przy założeniu, że ten projekt będzie realizowany na terenie MOSiR-u w Rumi.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego