projekt nr 7

7. Budowa boiska sportowego


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Rodziewiczówny 10
84-230 Rumia

Opis projektu

Boisko przy Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego, przy ul. Rodziewiczówny 10

Zweryfikowany pozytywnie