projekt nr 1

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Juliusza Słowackiego


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Juliusza Słowackiego pomiędzy ulicami I Dywizji Wojska Polskiego i Różaną.
Obręb 8, Nr działek: 407/4, 408/5, 407/5, 446/2, 408/4, 405/3, 404/4, 405/4, 404/3, 430/2, 429/2, 428/3, 403/2, 402/4, 402/5, 382/3, 412/6, 412/4, 411/2, 409/2, 382/2, 380/2, 379/2

Skrócony opis

Budowa utwardzonej drogi ziemnej ul. Juliusza Słowackiego na odcinku od ul. I Dywizji Wojska Polskiego do ul. Różanej wraz z projektem i kanalizacją deszczową

Opis projektu

Dokumentacja (projekt) budowy utwardzonej drogi ziemnej ul. Juliusza Słowackiego na odcinku od ul. I Dywizji Wojska Polskiego do ul. Różanej wraz z budową kanalizacji deszczowej. W chwili obecnej droga jest w bardzo złym stanie. Jeden pas wyłożony jest płytami drogowymi, które posiadają liczne uszkodzenia i nierówności (np. wystające studzienki) uniemożliwiające bezpieczny przejazd oraz mogące powodować uszkodzenia pojazdów. Drugi pas jest nieutwardzony i posiada liczne dziury, które podczas opadów lub roztopów wypełniają się wodą. Brak właściwego odprowadzenia wody jest powodem zalewania posesji. Brakuje również chodnika co z wyżej wymienionych powodów utrudnia dojście "sucha nogą" do posesji.Jak wynika z powyższego opisu rozwiązanie tego problemu w znacznym stopniu ułatwi życie mieszkańców przy ul. Juliusza Słowackiego. Ponadto stworzenie projektu budowy tej drogi oraz częściowe fizyczne wykonanie kanalizacji deszczowej pozwoli na stopniową (rozłożoną w czasie) budowę drogi, której koszt będzie już pomniejszony o koszt wykonania powyższego projektu.

Szacunkowe koszty projektu

200 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

2000,00 zł rocznie

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień