projekt nr 2

2. Utwardzenie ul. Morelowej płytami "YOMB"


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Cała ulica Morelowa
OBRĘB 06, działki Nr: 61/7, 61/5, 61/6 60/1, 68/2

Skrócony opis

Utwardzenie około 300 m. nawierzchni  ul. Morelowej płytami "YOMB"

Opis projektu

W nawiązaniu do pisma IM.7011.2.28.2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. - podanie o wykonanie nawierzchni z płyt "YOMB", wraz z podpisami mieszkańców ulicy Morelowej zgłaszam projekt o wykonanie nawierzchni z płyt "YOMB". Obecny stan ulicy Morelowej nie nadaje się do użytkowania przez mieszkańców. Znaczne nierówności terenu powodują zagrożenie dla użytkowników, a częste opady zmuszają mieszkańców, do karkołomnych czynów aby ominąć kałuże z wodą opadową, narażając tym samym własne zdrowie.
Ze względu na nierówności nawierzchni samochody użyte do transportu ludzi ulegają zniszczeniu i wymagają częstych napraw zawieszenia. Wykonanie nawierzchni z płyt "YOMB" w znacznym stopniu poprawiłoby jakość życia mieszkańców ulicy Morelowej.

Szacunkowe koszty projektu

Około 300 m. nawierzchni z używanych płyt "YOMB"
materiał: 25 000 PLN
robocizna: 25 000 PLN

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Do projektu nie dołączono Listy osób popierających projekt, wymaganej paragrafem 4 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXII/363/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naterenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Zgodnie z paragrafem 6 ust. 2 uzupełnieniu nie podlega Lista mieszkańców miasta Rumi, popierających projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.