projekt nr 10

10. Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców


Opis projektu

Założenie małego parku

Zweryfikowany pozytywnie