projekt nr 12

12. Modernizacja, rozbudowq placu zabaw przy ul. Towarowej, Płk. Dąbka


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Towarowa i ul. Płk. Dąbka

Opis projektu

Modernizacja ma polegać na podziale obecnego placu na 2 części. Ma powstać mini boisko do siatkówki, koszykówki, strefa malucha.

Zweryfikowany pozytywnie