projekt nr 2

2. Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Świętojańska 11
84-230 Rumia

Opis projektu

Obecnie boisko pokryte jest warstwą asfaltu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej obejmuje położenie warstwy stabilizująco-wyrównującej na istniejącym asfalcie.

Zweryfikowany pozytywnie