projekt nr 6

6. Doświetlenie odcinka ul. Królowej Bony


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Królowej Bony
84-230 Rumia

Opis projektu

Postawienie lamp oświetlenia ulicznego

Zweryfikowany pozytywnie