projekt nr 10

10. Remont chodnika od Ronda Jana Pawła II w stronę Kościoła i Szkoły SP nr 1


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Chodnik od ronda Jana Pawła II w stronę Kościoła, aż do ul. Kościelnej

Opis projektu

Należy wyremontować, usunąć stare płyty.

Zweryfikowany pozytywnie