projekt nr 10

10. Remont chodnika od Ronda Jana Pawła II w stronę Kościoła i Szkoły SP nr 1


Opis projektu

Należy wyremontować, usunąć stare płyty.

Opis lokalizacji

Chodnik od ronda Jana Pawła II w stronę Kościoła, aż do ul. Kościelnej

Zweryfikowany pozytywnie