projekt nr 15

15. Poprawa stanu nawierzchni ul. Jana z Kolna.


Opis projektu

Poprawa stanu nawierzchni ul. Jana z Kolna poprzez budowę kanalizacji deszczowej

Opis lokalizacji

ul. Jana z Kolna 84-230 Rumia

Zweryfikowany pozytywnie