projekt nr 15

15. Poprawa stanu nawierzchni ul. Jana z Kolna.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Jana z Kolna
84-230 Rumia

Opis projektu

Poprawa stanu nawierzchni ul. Jana z Kolna poprzez budowę kanalizacji deszczowej

Zweryfikowany pozytywnie