projekt nr 19

19. Bike Park Rumia


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Tereny leśne przy Rumi

Opis projektu

Utworzenie parku rowerowego na zalesionym terenie, utworzyć trasy zjazdowe oraz strefę socjalną zaopatrzoną w ławki oraz śmietnik.

Zweryfikowany pozytywnie