projekt nr 20

20. Nie, dziękuję


Opis projektu

Przeprowadzenie 5 różnych warsztatów o tematyce profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym i uświadamianiu młodzieży jakie skutki może mieć stosowanie przemocy.

Opis lokalizacji

Rumskie szkoły, sale lekcyjne udostępnione przez Dyrektorów Szkół.

Zweryfikowany pozytywnie