projekt nr 20

20. Nie, dziękuję


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Rumskie szkoły, sale lekcyjne udostępnione przez Dyrektorów Szkół.

Opis projektu

Przeprowadzenie 5 różnych warsztatów o tematyce profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym i uświadamianiu młodzieży jakie skutki może mieć stosowanie przemocy.

Zweryfikowany pozytywnie