projekt nr 3

3. Automatyczny, mobilny defibrylator zewnętrzny AED


Opis projektu

Projekt zakłada zakup 3 szt. defibrylatorów i wyposażenie w nie radiowozy Straży Miejskiej w Rumi.

Opis lokalizacji

Radiowozy Straży Miejskiej

Zweryfikowany pozytywnie