projekt nr 3

3. Automatyczny, mobilny defibrylator zewnętrzny AED


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Radiowozy Straży Miejskiej

Opis projektu

Projekt zakłada zakup 3 szt. defibrylatorów i wyposażenie w nie radiowozy Straży Miejskiej w Rumi.

Zweryfikowany pozytywnie