projekt nr 3

3. Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Obręb 19, działki Nr 331/4 i 331/5

Skrócony opis

Budowa parkingu do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi od strony ul. Stalowej, wraz z odgrodzeniem parkingu od terenu szkoły

Opis projektu

Projekt zakłada budowę parkingu do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie przylegającym do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi, od ul. Stalowej, wraz z odgrodzeniem parkingu od terenu szkoły. Utworzenie przedmiotowego parkingu ułatwi rodzicom parkowanie samochodów w czasie odwożenia oraz odbierania dzieci. Inwestycja ma na celu przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. Obecnie rodzice wjeżdżają samochodami  na teren szkoły blokując miejsca postojowe przeznaczone dla nauczycieli, bądź parkują na chodniku po obu stronach ulicy, uniemożliwiając swobodny przejazd innym samochodom, w tym również autobusom. Budowa parkingu z ogólnodostępną funkcją pozwoli na korzystanie z niego również czytelnikom Biblioteki Miejskiej, Filia Nr 4 oraz okolicznym mieszkańcom. Zostanie tym samym wyeliminowana nieprawidłowość polegająca na częstym parkowaniu w okolicy szkoły na trawniku.

Szacunkowe koszty projektu

200 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

koszty eksploatacji i utrzymania w ciągu roku nie przekraczają 1000,00 zł

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego

Załączniki

projekt-nr-3.pdf