projekt nr 5

5. Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego oświetlających teren gminny znajdujących się na granicy z terenami Spółdzielni Mieszkaniowej "Janowo"


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Oświetlenie ulic: Gdańska, Krakowska, Poznańska, Szczecińska, Andersa, Oksywska, Kujawska, Pomorska

Skrócony opis

Wymiana wskazanych przez wnioskodawcę słupów i opraw oświetlenia ulic znajdujących się na granicy gminy z terenami należącymi do Spółdzielni Mieszkaniowej "Janowo". Stare słupy są w złym stanie technicznym, a ich wymiana wpłynie znacząco na poprawę estetyki otoczenia.

Opis projektu

Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulic znajdujących się na granicy z terenami należącymi do SM Janowo. Stare słupy są w złym stanie technicznym, a ich wymiana wpłynie znacząco na poprawę estetyki otoczenia.

Szacunkowe koszty projektu

157 280,00 zł brutto

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

27 221,50 zł brutto (koszty eksploatacji nie wzrosną w stosunku do kosztów ponoszonych obecnie przez gminę)

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień