projekt nr 6

6. Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika z płyt chodnikowych i zastąpienie ich kostką brukową


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

wzdłuż ul. Gdańskiej po stronie wschodniej na odcinku od
ul. Katowickiej do ul. Pomorskiej
Obręb 16, działki nr 93, 94/2, 95/2, 96/2, 183/4, 185/2, 186/4,

Skrócony opis

Rozbudowa chodnika przy ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Pomorskiej po stronie wschodniej. Ułożenie nowej nawierzchni o szerokości 4,5 m z kostki brukowej
z wydzielonymi pasami dla ruchu pieszego i ruchu rowerowego. Ścieżka połączy już istniejące, kończące się przy ul. Katowickiej (od południa) i przy ul. Pomorskiej (od północy)

Opis projektu

Celem projektu we wskazanej lokalizacji jest rozbudowa chodnika aktualnie o szerokości 3.0 m z płyt chodnikowych i ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej
z wydzielonymi pasami dla ruchu pieszego i ruchu rowerowego o łącznej szerokości 4,5 m. Wykonana ścieżka rowerowa połączyłaby odcinki ścieżek już istniejących, które kończą się przy ul. Katowickiej (od południa) i przy ul. Pomorskiej (od północy) i powstałby jeden nieprzerwany ciąg . Realizacja projektu ułatwi funkcjonowanie zarówno rowerzystom jak i pieszym.

Szacunkowe koszty projektu

140 000,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1 000,00 zł

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego

Załączniki

projekt-nr-6.pdf