projekt nr 13

13. Trener na podwórku


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Boiska podwórkowe lub dzikie boiska.

Opis projektu

Projekt ma na celu zainteresować dzieci i młodzież, które nie są objęte szkoleniem sportowym, aby mogły zapoznać się z r5óżnego rodzaju dyscyplinami sportowymi.

Zweryfikowany pozytywnie