projekt nr 14

14. Ogólnodostępna wiata ogniskowa


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Park Miejski pomiędzy ul. Starowiejską a Mickiewicza

Opis projektu

Wiata z zadaszeniem wraz z miejscem ogniskowym oraz drobną infrastrukturą wkoło obiektu

Zweryfikowany pozytywnie