projekt nr 7

7. Modernizacja odcinka ulicy Kujawskiej


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Odcinek ul. Kujawskiej przy domach jednorodzinnych o numerach 9, 9A, 7, 5 i 1.

Skrócony opis

Zmodernizowanie odcinka ul. Kujawskiej wzdłuż domów o nr 9, 9A, 7, 5 i 1. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej bądź utwardzenie płytami "YOMB".

Opis projektu

Celem projektu jest zmodernizowanie odcinka ul. Kujawskiej wzdłuż domów o nr 9, 9A, 7, 5 i 1, poprzez utwardzenie płytami YOMB lub wyłożenie kostką brukową. Aktualnie ulica jest piaszczysta i bardzo nierówna. W okresie opadów na ulicy tworzą się rozległe kałuże. Nowa nawierzchnia znacząco poprawiłaby komfort życia mieszkańców nie tylko domów jednorodzinnych ale również mieszkańcom okolicznych bloków, jak i innym pozostałym użytkownikom drogi. Przedmiotowy odcinek drogi służy nie tylko najbliższym użytkownikom i ich dzieciom, ale również jest miejscem parkingowym mieszkańców bloków. Wykonanie projektu przybliżyłoby daną ulicę do standardów innych rumskich ulic.

Szacunkowe koszty projektu

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej do 50 000 zł, utwardzenie płytami "YOMB" poniżej ww. kwoty.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Odśnieżanie, sprzątanie oraz konserwacja odcinka drogi o dł. około 70 m.

Wnioskodawca wycofał projekt