projekt nr 8

8. "Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej" - cykl zajęć edukacyjnych w rumskich szkołach.


Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów rumskich szkół, które deklarują potrzeby w tym zakresie. Celem projektu jest przekazanie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy i umiejętności w przedmiotowym zakresie.
Zakres czasowy to 2 godziny lekcyjne dla każdej klasy w jednym roku szkolnym. Szkolenia przyniosą wymierną korzyść społeczeństwu Rumi, gdyż tylko w jednym roku na terenie miasta pojawi się ponad 1000 osób będących w stanie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej potrzebującym w przestrzeni publicznej w zakresie:
- wystąpienia nagłej utraty przytomności,
- wystąpienia różnych urazów: ran, złamań kończyn, zatruć pokarmowych, zatruć oddechowych.
Beneficjentami projektu są wszyscy mieszkańcy Rumi.

Opis lokalizacji

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi, ul. Stoczniowców 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi, ul. Grunwaldzka 57. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi, ul. Świętojańska 1.

Szacunkowe koszty projektu

Jeden cykl zajęć (2 godziny lekcyjne) 200 zł brutto. Potrzeby szkół przekazane przez dyrektorów szkół to 100 oddziałów (klas). Zatem całkowity koszt projektu : 100 x 200 zł = 20.000 zł.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień

Załączniki

bo-projekt-nr-8.pdf