projekt nr 8

8. "Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej" - cykl zajęć edukacyjnych w rumskich szkołach.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi,
ul. Stoczniowców 6.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi,
ul. Starowiejska 4.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi,
ul. Grunwaldzka 57.
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Rumi,
ul. Świętojańska 1.

Skrócony opis

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów rumskich szkół, które deklarują potrzeby w tym zakresie. Celem projektu jest przekazanie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy i umiejętności w przedmiotowym zakresie.

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów rumskich szkół, które deklarują potrzeby w tym zakresie. Celem projektu jest przekazanie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy i umiejętności w przedmiotowym zakresie.
Zakres czasowy to 2 godziny lekcyjne dla każdej klasy w jednym roku szkolnym. Szkolenia przyniosą wymierną korzyść społeczeństwu Rumi, gdyż tylko w jednym roku na terenie miasta pojawi się ponad 1000 osób będących w stanie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej potrzebującym w przestrzeni publicznej  w zakresie:
- wystąpienia nagłej utraty przytomności,
- wystąpienia różnych urazów: ran, złamań kończyn, zatruć pokarmowych, zatruć oddechowych.
Beneficjentami projektu są wszyscy mieszkańcy Rumi.

Szacunkowe koszty projektu

Jeden cykl zajęć (2 godziny lekcyjne) 200 zł brutto. Potrzeby szkół przekazane przez dyrektorów szkół to 100 oddziałów (klas). Zatem całkowity koszt projektu : 100 x 200 zł = 20.000 zł.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień

Załączniki

bo-projekt-nr-8.pdf