projekt nr 9

9. Utwardzenie płytami typu yomb ul. Rymarskiej.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Nr 162/20

Skrócony opis

Inwestycja polegać będzie na utwardzeniu ulicy płytami yomb. Ulica Rymarska obecnie stanowi drogę gruntową nieutwardzoną. Obecny stan drogi jest zły i po opadach się pogarsza. Droga przebiega koło skarpy oraz jest lekko nachylona, co powoduje, że po opadach staje się błotną rzeką, a wówczas przejście lub przejazd tą drogą staje się niebezpieczny.

Opis projektu

Inwestycja polegać będzie na utwardzeniu ulicy płytami yomb.
Wykonanie: podbudowa, podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona o grubości ok. 15 cm pod płyty yombo. Nawierzchnia z płyt betonowych typu yombo.
Ulica Rymarska obecnie stanowi drogę gruntową nieutwardzoną. Obecny stan drogi jest zły i po każdym deszczu się pogarsza. Droga przebiega koło skarpy oraz jest lekko nachylona, co powoduje, że przy opadach deszczu lub śniegu staje się błotną rzeką, a przejście lub przejazd drogą jest bardzo niebezpieczny. Stan drogi po opadach również uniemożliwia dotarcie do posesji nawet przy małej prędkości i stwarza ryzyko upadku pieszych oraz uszkodzenia pojazdów.
Wykonanie utwardzonej powierzchni zwiększy bezpieczeństwo pieszych (w tym osób, które uczęszczają tą droga do lasu na spacery) oraz ruchu pojazdów dla przyszłych mieszkańców, którzy są w trakcie budowy domów przy tej ulicy. Ponadto dla przyszłych mieszkańców nie bez znaczenia pozostaje dojazd do ich domów, służbom ratowniczym m.in. pogotowia czy też straży pożarnej.

Szacunkowe koszty projektu

Powierzchnia drogi ok. 185 m x szer. 3 m = 555 m 555 m x koszt wykonania z materiałem ok. 140 zł/ m = 77.700, 00 zł + koszt dokumentacji 4.000 zł = 81.700,00 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Jedynym kosztem eksploatacji i utrzymania jest ewentualny koszt odśnieżania w okresie zimowym.

Pas drogowy ulicy Rymarskiej (działka 162/20 Obręb 20) przebiega zboczem skarpy. W związku z tym utwardzenie nawierzchni płytami yomb wymagałoby budowy konstrukcji oporowej i ziemnej, na którą należy opracować dokumentację projektową oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. W takiej sytuacji budowa nawierzchni jezdni z płyt drogowych typu yomb wraz z budową murów oporowych oraz nasypu drogowego generowałaby koszt inwestycji znacznie przewyższający koszt jednostkowy projektu określony na 200 000,00 zł.

Załączniki

bo-projekt-nr-9.pdf