projekt nr 11

11. "Przez rozmowę do zdrowia" wykłady lekarzy, dietetyków, rehabilitantów i trenerów.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Janowo"
Rumia, ul. Pomorska 11.

Skrócony opis

Projekt zakłada organizację wykładów, prelekcji i pokazów dotyczących szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Rumi. Przeznaczony dla grupy osób dorosłych w dwóch kategoriach 18-50 lat oraz 50 + senior. Realizacja tego projektu zakłada wzrost świadomości zdrowotnej, rozpoznawania zagrożeń oraz zdobycia praktycznych umiejętności radzenia sobie w przypadkach walki z chorobą.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację wykładów, prelekcji i pokazów dotyczących szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Rumi. Przeznaczony dla grupy osób dorosłych w dwóch kategoriach 18-50 lat oraz 50 + senior. Program powinien dotyczyć takich obszarów jak udzielanie pierwszej pomocy, walki z chorobami cywilizacyjnymi - nadwaga, nadciśnienie tętnicze, osteoporoza, cukrzyca, choroby psychiczne i depresja oraz chorób wieku starczego - Alzheimera i Parkinsona. Oprócz porad stricte lekarskich program obejmuje spotkania z dietetykiem, który omówiłby sposoby racjonalnego odżywiania i kształtowania codziennego menu mającego wpływ na ludzkie zdrowie. Wreszcie porady rehabilitantów i trenerów, którzy wskazaliby jak praktycznie i przy pomocy prostych ćwiczeń zadbać o swoja kondycję i sprawność ruchowo-motoryczną.
Realizacja tego projektu zakłada wzrost świadomości zdrowotnej, rozpoznawania zagrożeń oraz zdobycia praktycznych umiejętności radzenia sobie w przypadkach walki z chorobą.
Jednorazowo w projektach może uczestniczyć do 200 osób.

Szacunkowe koszty projektu

Projekt zakłada organizację 14 spotkań prozdrowotnych (2 razy w miesiącu od stycznia do maja oraz od września do grudnia).
14 x 400 zł = 5.600 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Wynajem sali w Domu Kultury SM "Janowo". 14 godz. x 30 zł + VAT = 516,60 zł.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego