projekt nr 12

12. "Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora".


Opis projektu

Projekt zakłada organizację różnego typu bezpłatnych zajęć ruchowych dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych zajęcia rytmiczno-ruchowe. Dla młodzieży i osób dorosłych zajęcia zumby, a dla seniorów zajęć gimnastycznych lub nordic walking. Wychodząc z założenia, że wszelkie przejawy ruchu sprzyjają podnoszeniu kondycji zdrowotnej mają one na celu podniesienie kondycji fizycznej uczestników projektu.
Czas trwania projektu od stycznia do maja oraz od września do grudnia.
Zajęcia rytmiczno-ruchowe 1 grupa do 25 osób (1 raz w tygodniu).
Zajęcia zumby 2 grupy do 30 osób (1 raz w tygodniu).
Gimnastyka 60+, nordic walking 2 grupy (1 raz w tygodniu).

Opis lokalizacji

Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Janowo" Rumia, ul. Pomorska 11.

Szacunkowe koszty projektu

Rytmika 36 godzin x 70 zł = 2.520 zł, Zumba 72 godziny x 80 zł = 5.760 zł, Gimnastyka 60+ lub nordic walking 72 godziny x 80 zł = 5.760 zł Razem 14.040 zł.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Wynajem sali w Domu Kultury SM "Janowo". 180 godzin x 30 zł = 5.400 zł + VAT = 6.642 zł brutto.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego