projekt nr 12

12. "Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora".


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Janowo"
Rumia, ul. Pomorska 11.

Skrócony opis

Projekt zakłada organizację różnego typu bezpłatnych zajęć ruchowych dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych zajęcia rytmiczno-ruchowe. Dla młodzieży i osób dorosłych zajęcia zumby, a dla seniorów zajęć gimnastycznych lub nordic walking. Wychodząc z założenia, że wszelkie przejawy ruchu sprzyjają podnoszeniu kondycji zdrowotnej mają one na celu podniesienie kondycji fizycznej uczestników.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację różnego typu bezpłatnych zajęć ruchowych dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych zajęcia rytmiczno-ruchowe. Dla młodzieży i osób dorosłych zajęcia zumby, a dla seniorów zajęć gimnastycznych lub nordic walking. Wychodząc z założenia, że wszelkie przejawy ruchu sprzyjają podnoszeniu kondycji zdrowotnej mają one na celu podniesienie kondycji fizycznej uczestników projektu.
Czas trwania projektu od stycznia do maja oraz od września do grudnia.
Zajęcia rytmiczno-ruchowe 1 grupa do 25 osób (1 raz w tygodniu).
Zajęcia zumby 2 grupy do 30 osób (1 raz w tygodniu).
Gimnastyka 60+, nordic walking 2 grupy (1 raz w tygodniu).

Szacunkowe koszty projektu

Rytmika 36 godzin x 70 zł = 2.520 zł, Zumba 72 godziny x 80 zł = 5.760 zł, Gimnastyka 60+ lub nordic walking 72 godziny x 80 zł = 5.760 zł
Razem 14.040 zł.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Wynajem sali w Domu Kultury SM "Janowo". 180 godzin x 30 zł = 5.400 zł + VAT = 6.642 zł brutto.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego