projekt nr 13

13. PLAC ZABAW - "Strefa Radości".


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Miejsce obok szkolnego boiska od strony ulicy Derdowskiego (plan zagospodarowania w załączeniu)

Skrócony opis

Projekt dotyczy ogólnodostępnego funkcjonalnego, nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw "Strefa Radości". Plac zabaw ma przyjąć formę edukacyjną dzięki czemu dzieci będą mogły aktywnie i ciekawie spędzać czas na świeżym powietrzu. Nowa urządzenia oprócz możliwości aktywnego wypoczynku wpłyną na zapewnienie dzieciom większego komfortu zabawy jak również zwiększenia ich poziomu bezpieczeństwa.

Opis projektu

Gimnazjum nr 1 im. Ks.S.Ormińskiego w Rumi od września 2017 r. zgodnie z założeniami reformy oświaty stanie się początkowo filią Szkoły Podstawowej nr 1, natomiast w perspektywie czasu odrębną Szkołą Podstawową nr 8.
Budynek obecnego Gimnazjum znajduje się w centrum Rumi, w sąsiedztwie pływalni, wśród zabudowań zarówno domków jednorodzinnych, jak również nowo powstałych bloków i osiedli mieszkalnych.
Szkoła podstawowa  jest miejscem, w którym nie może zabraknąć radości i zabawy. Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci, stworzenie miejsca, gdzie mogą bezpiecznie spędzić czas wolny w szkole i poza szkołą w obecnych czasach powinno być priorytetem każdego z nas. Plac zabaw na świeżym powietrzu jest w związku z tym niezbędnym elementem kompleksu sportowo-rekreacyjnego, którego obecnie nie ma na terenie Gimnazjum nr 1.
Nowo powstały plac byłby uatrakcyjnieniem oferty miasta Rumi dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Nowoczesny plac zabaw dostarczy dzieciom wiele zadowolenia, natomiast aktywność ruchowa na świeżym powietrzu pomoże im przede wszystkim w ukształtowaniu prawidłowego rozwoju psychomotorycznego. Ponadto umożliwi dzieciom ćwiczenia ogólnej sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej oraz wpłynie na poprawę zmysłu równowagi, balansowania własnym ciałem i uczy nawiązywania właściwych relacji,   współzawodnictwa, kreatywności.
Ze "Strefy Radości" będą nie tylko korzystały dzieci uczące się w Szkole Podstawowej, ale także mieszkańcy pobliskich okolic. Uboga oferta tego typu miejsca w tej części dzielnicy powoduje, że plac zabaw będzie cieszyć się wielkim zainteresowaniem.
Planowany projekt dotyczy funkcjonalnego, nowoczesnego, bezpiecznego placu zabaw "Strefa Radości". Plac zabaw ma przyjąć formę edukacyjną dzięki czemu dzieci będą mogły aktywnie i ciekawie spędzać czas na świeżym powietrzu. Nowa urządzenia oprócz możliwości aktywnego wypoczynku wpłyną na zapewnienie dzieciom większego komfortu zabawy jak również zwiększenia ich poziomu bezpieczeństwa. Na placu uwzględniono przyrządy do rozwoju motoryki, koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej, równowagi, ogólnej sprawności fizycznej i umysłowej.
W projekcie uwzględniono również położenie bezpiecznej nawierzchni.

Szacunkowe koszty projektu

195.515,62 zł ( w tym: Zestaw-BASIC-201/434 - 19.890 zł brutto, kompleks sprawnościowy Standard - 3.347 zł brutto, sześciokąt wielofunkcyjny - 4.634 zł brutto, huśtawka na sprężynie - 1.331 zł brutto, ławka na stelażu betonowym z oparciem - 887 zł x 4 = 3.548 zł brutto, bujak na sprężynie koń - 1.230 zł brutto, bujak na sprężynie skuter - 1.331 zł brutto, nawierzchnia gumowa ok.500 m2 - 126.000 zł, regulamin placu zabaw - 320 zł brutto, bramka samoczynnie zamykająca 2.329,62 zł brutto, segment ogrodzenia - 345 zł x 19 = 6.555 zł brutto, robocizna 25,00 zł.)

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Coroczny Protokół kontroli urządzeń - koszt około 600 zł/ rok.
Zlecenie konserwacji urządzeń - koszt około 1000 zł/rok.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień