projekt nr 14

14. Budowa placu zabaw oraz dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m. zakończonej skocznią w dal.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi, ul. Świętojańska 11.

Skrócony opis

Celem projektu jest powstawanie ogólnodostępnych obiektów dających okazję czynnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia. Szkoła - miejsce jednoczące lokalną społeczność, jest dobrą lokalizacją inwestycji sportowych. Bezpieczne obiekty sportowe to również zachęta do uprawiania sportu, który jest narzędziem walki z otyłością, wadami narządów ruchu odciągania młodzieży od gier komputerowych  

Opis projektu

I. Budowa Placu Zabaw.
1. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej przepusczalnej dla wody grub. 45 mm.
- długość 16 m
- szerokość 10 m
- całkowita powierzchnia bezpiecznej nawierzchni 160 m2.
2. Dostawa i montaż 8 szt. urządzeń placu zabaw.
3. Dostawa i montaż 44 szt. ławek, 1 szt. kosza na śmieci oraz tablicy informacyjnej.
4. Montaż ogrodzenia 20 m x 25 m.

II. Budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m zakończonej skocznią w dal.
Dane techniczne projektowanej bieżni i skoczni do skoku w dal.
1. Bieżnia lekkoatletyczna dwutorowa. Podstawowe wymiary całej bieżni:
- długość 80,00 m
- szerokość 2,70 m
- całkowita powierzchnia biezni 216 m2.
Bieg na dystansie 60 m: oznaczony dystans, szerokość toru 1,25 m i grubość linii 5 cm.
Bieżnia otoczona wolną przestrzenią:
Przed linią startu - 1,50 m.
Za linią startu - 8,50 m.
Za liniami bocznymi torów zewnętrznych - 10 cm.
2. Skocznia w dal z wypełnieniem piaskiem na końcu bieżni:
- długość 7 m
- szerokość 4 m
Ustawienie progu z drewna epoksydowego wmontowanego w bieżnię lekkoatletyczną do skoku w dal.
Przygotowanie podłoża do budowy bieżni lekkoatletycznej:
- usunięcie żywopłotu, wyrównanie i utwardzenie podłoża pod budowę bieżni.
  
Celem projektu jest powstawanie obiektów dających okazję czynnego wypoczynku, promowania zdrowego trybu życia. Szkoła dodatkowo jest miejscem jednoczącym lokalną społeczność, jest więc dobrą lokalizacją inwestycji sportowych. Bezpieczne obiekty sportowe to również zachęta do uprawiania sportu, który jest narzędzem walki z otyłością, wadami narządu ruchu odciągania młodzieży od gier komputerowych - problemów tak poważnych i tak częstych wsród młodych ludzi. Musimy i chcemy z tym walczyć, dlatego uważamy, że inwestycja w nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw to inwestycja w przyszłość mieszkańców.
Beneficjentami projektu będą zarówno uczniowie Gimnazjum nr 2, przyszłej Szkoły Podstawowej jak i absolwenci, dzieci z pobliskiego przedszkola oraz mieszkańcy okolicznych osiedli. Będzie bezpiecznym miejscem zabawy dla dzieci i młodzieży.

Szacunkowe koszty projektu

176.608,00 zł (w tym: budowa bezpiecznej nawierzchni placu zabaw- 300zł/m2 x 160 m2 = 48.000 zł, urządzenia placu zabaw razem - 35.992 zł, urządzenia dodatkowe placu zabaw - 4.436 zł, wykonanie ogrodzenia placu zabaw 190 mb x 167 zł = 15.030 zł, wykonanie bieżni lekkoatletycznej 70 m x 2.70 m = 189 m2 x 350 zł/m2 brutto = 66.150 zł, skocznia w dal - 4.000 zł, przygotowanie podłoża pod bieżnię lekkoatletyczną - 3.000 zł)
W przypadku braku wystarczających funduszy, dopuszcza się realizację projektu Budzeyu Obywatelskiego etapami.
I. Etap - koszty szacunkowe - 73.150,00 zł
Wykonanie 60 m bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal.
II. Etap - koszty szacunkowe - 103.458,00 zł
a. Budowa bezpiecznej nawierzchni placu zabaw.
b. Zakup i montaż urządzeń placu zabaw.
c. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Coroczny Protokół kontroli urządzeń - koszt około 600 zł.
Konserwacja urządzeń przez wyspecjalizowaną firmę - koszt około 1.000 zł.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień