projekt nr 15

15. Plac dla dzieci "Przyjaciele".


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Wydzielona cześć działki nr 539/4, 535/5 i 541/42 Obręb 11 od strony ul. Matejki.

Skrócony opis

Nowy plac zabaw usytuowany w centrum miasta (zlokalizowany pomiędzy ulicami Matejki i Dąbrowskiego na wysokości budynków wielorodzinnych przy ul. Dąbrowskiego 3 i 5.  Plac zabaw będzie miejscem spotkań, dostarczy dzieciom wiele satysfakcji, ale również pobudzi aktywność ruchową na świeżym powietrzu co spowoduje poprawę w kształtowaniu prawidłowego rozwoju psychoruchowego.

Opis projektu

Miasto Rumia jest gminą rozwijającą się. Przybywa młodych mieszkańców a wraz z nimi ogromną rzesza małych dzieci. W związku z tym priorytetem dla miasta powinny być place do zabaw na świeżym powietrzu. Będą to miejsca, które zwiększą aktywność fizyczną dzieci tak niezbędną. Nowy plac zabaw usytuowany w centrum miasta byłby uatrakcyjnieniem oferty miasta Rumi dla dzieci, ale także ich rodzin. Będzie to miejsce spotkań, którego tak brakuje w centrum naszego miasta.
Nowy plac zabaw dostarczy dzieciom nie tylko wiele satysfakcji, ale również pobudzi aktywność ruchową na świeżym powietrzu co spowoduje poprawę w kształtowaniu prawidłowego rozwoju psychoruchowego oraz poprawę sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej ale również poczucie więzi mieszkańców naszego miasta.

Szacunkowe koszty projektu

200.000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty w/g innych terenów rekreacyjnych w mieście.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego po uściśleniu lokalizacji