projekt nr 16

16. Budowa placu zabaw przy ul. Władysława Jagiełły "Pinokio".


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działka nr 417/7.
Wg. planu teren zieleni parkowej 18 ZP, ul. Władysława Jagiełły i Królowej Bony.

Skrócony opis

Plac zabaw w obrębie ulic Dębogórskiej, Władysława Jagiełły i Królowej Bony jest konieczny dla mieszkańców. W tym terenie nie ma placów zabaw dla dzieci. Wybudowano duży kompleks mieszkaniowy "Osiedle Królewskie" gdzie mieszka bardzo dużo młodych rodzin z dziećmi. Istnieje potrzeba aby w miejscu, które jest wg. planu terenem zieleni wybudować piękny plac zabaw.

Opis projektu

Plac zabaw w obrębie ulic Dębogórskiej, Władysława Jagiełły i Królowej Bony jest konieczny dla mieszkańców. W tym terenie nie ma placów zabaw dla dzieci. Wybudowano duży kompleks mieszkaniowy "Osiedle Królewskie" gdzie mieszka bardzo dużo młodych rodzin z dziećmi. Po wielu rozmowach z mieszkańcami widzę taka potrzebę, aby w miejscu, które jest wg. planu terenem zieleni wybudować piękny plac zabaw. Dzieci z okolic nie mają możliwośći bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu, dlatego koniecznością jest umożliwić im spędzanie wolnego czasu z rówieśnikami na nowoczesnym placu zabaw.
Proszę o wykonanie placu wg. posiadanej dokumentacji w Urzędzie Miasta Rumi.

Szacunkowe koszty projektu

200.000 zł (dwieście tysięcy złotych)

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszty wg. innych terenów rekreacyjnych w mieście.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego