projekt nr 19

19. Przebudowa ul. Księdza Lucjana Gierosa.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Przebudowa istniejącej ulicy Księdza Lucjana Gierosa wykonanej z trelinki na kostkę brukową na odcinku około 150 mb, wzdłuż budynku nr 5 i nr 1.

Skrócony opis

Przebudowa istniejącej ul. Ks. Lucjana Gierosa wykonanej z trelinki na kostkę brukową na odcinku około 150 mb, wzdłuż budynku nr 5 i nr 1 wraz z wykonaniem i wymianą obrzeży przy drodze. Wysłużona ulica wymaga wymiany nawierzchni. Koleiny, różnice w poziomach ulicy i zalegająca woda opadowa to główne problemy. Wymiana nawierzchni poprawi warunki trakcji samochodów jak i poruszania się pieszych.

Opis projektu

Przebudowa istniejącej nawierzchni z trelinki na kostkę brukową wraz z wykonaniem i wymiana obrzeży przy drodze.
Główne działania:
a) rozbiórka istniejącej nawierzchni z trelinki,
b) przygotowanie podbudowy pod ułożenie kostki brukowej,
c) ułożenie kostki betonowej (wraz z wymianą krawężników).

Wysłużona ulica wykonana z trelinki (popękana) wymaga wymiany. Zalegająca woda opadowa nie spływa do kanalizacji tworząc ogromne kałuże. Koleiny i różnice w poziomach ulicy powodują złą trakcję samochodów i niszczenie aut. Wymiana trelinki na kostkę poprawi warunki trakcji samochodów jak i poruszania się pieszych.

Beneficjenci to:
1) służby miejskie (Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, służba zdrowia),
2) samochody mieszkańców i osób przyjezdnych.

Szacunkowe koszty projektu

Przyjęto drogę o szerokości 4 mb o długośći 150 mb. Przyjęto koszt 1 m2 - 240 zł. Łączny koszt inwestycji: 4 mb x 150 mb x 240 zł (szacunkowy koszt m2) = 144.000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Koszt sprzątania na 1 rok to około: 4 mb x 150 mb = 600 m2 x 4,20 zł za m2 = 2.520 zł rocznie

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień