projekt nr 20

20. Kompleks sportowo-rekreacyjny.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Skrzyżowanie ulicy Kostki Napierskiego i ulicy Kilińskiego. Działka nr 1/233.

Skrócony opis

Planuje się wybudowanie mini boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną na działce u zbiegu ulic Kostki Napierskiego Kilińskiego. Celem budowy kompleksu ma być krzewienie kultury fizycznej poprzez sport i zabawę wśród mieszkańców osiedla oraz mieszkańców miasta, którzy chcą skorzystać z naszego obiektu. Ten kompleks jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Opis projektu

Kompleks sportowo-rekreacyjny.
W pierwszym etapie planuje się wybudowanie mini boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną.
Kolejnym etapem ma być budowa placu zabaw dla najmłodszych dzieci.
W kolejnych etapach wybudowanie boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych- mini piłka, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, uni-hokej oraz tenis ziemny- wraz z monitoringiem (1 kamera podłączona do systemu Straży Miejskiej).
Następnym etapem jest montaż oświetlenia i ogrodzenia terenu.
Celem budowy kompleksu ma być krzewienie kultury fizycznej poprzez sport i zabawę wśród mieszkańców osiedla oraz mieszkańców miasta, którzy chcą skorzystać z naszego obiektu.
Kompleks sportowo-rekreacyjny jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców (przede wszystkim sporej ilości dzieci), którzy od wielu lat starają się o zagospodarowanie terenu.

Szacunkowe koszty projektu

Całkowity szacunkowy koszt budowy kompleksu wyniesie 300 tysięcy złotych. I etap - planowany koszt to 100 tysięcy złotych.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Bieżąca eksploatacja - 6.000 zł.

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień