projekt nr 23

23. Fantastyczni pisarze z Rumi.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Biblioteka Miejska wraz z filiami oraz biblioteki w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rumi.

Skrócony opis

Arkady Saulski, Rafał Dębski i Artur Nowaczewski to pisarze, którzy mieszkają lub mieszkali w Rumi i w ostatnich latach wydali ponad 30 książek historycznych i z gatunku fantastyka, fantasy, science fiction. Niestety obecnie na półkach rumskich bibliotek nie znajdziemy tych tytułów. Projekt zakłada zakup książek, spotkania autorskie i kampanię promocyjną.

Opis projektu

Arkady Saulski, Rafał Dębski i Artur Nowaczewski to pisarze, którzy mieszkają lub mieszkali w Rumi i w ostatnich latach wydali ponad 30 książek historycznych i z gatunku fantastyka, fantasy, science fiction. Niestety obecnie na półkach rumskich bibliotek nie znajdziemy tych tytułów. Projekt zakłada zakup książek, spotkania autorskie i kampanię promocyjną zachęcającą młodzież do twórczości również muzycznej dzięki dorobkowi Artura Nowaczewskiego, który mieszkając w naszym mieście nagrał płytę Kutabuk.

Projekt przewiduje trzy części:

1. Zakup książek lub audiobooków do rumskich bibliotek miejskich i szkolnych autorstwa osób, które mieszkają lub mieszkały w Rumi: Arkady Saulski, Rafał Dębski, Artur Nowaczewski (przykładowa lista w załączeniu, może ulec zmianie jeśli na dzień zakupów zmieni się dostępność lub ilość wydawnictw się zwiększy).

2. Spotkania autorskie na terenie Rumi, np. w Stacji Kultura, Miejskim Domu Kultury lub szkołach, po dwa z każdym z autorów.

3. Kampania promocyjna "Fantastyczni pisarze z Rumi" ukazująca pisarzy z Rumi, którzy już wydali swoje dzieła i skierowana do młodzieży jako zachęta do twórczości. W formie plakatów, plakatów na stojakach, roll-upów, standów lub tekturowych totemów (zależnie od warunków w konkretnych bibliotekach) oraz reklam w mediach (połączona z promocją spotkań autorskich).

Szacunkowe koszty projektu

24.800 zł w tym: 4.800 zł - Zakup książek ( 12 książek x 10 bibliotek x 40 zł/średnia cena książki) 15.000 zł - Honoraria za spotkania autorskie (6 spotkań x 2.500 zł/spotkanie) 5.000 zł - Koszt kampanii promocyjnej (sesja fotograficzna, usługa graficzna, wydruki, reklamy)

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zaakceptowany przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego, z uwzględnieniem protokołu uzgodnień