projekt nr 24

24. Plac zabaw "Pod Topolą".


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany na terenie Przedszkola Pod Topolą ul. Leśna 4 84-230 Rumia przy budynku przedszkola na terenie ogrodzonym.

Skrócony opis

Projekt zakłada wykonanie stabilnego i bezpiecznego podłoża oraz zamontowanie nowych elementów do zabawy i rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) w celu umożliwienia rozwoju motoryczno-ruchowego dzieci w tym wieku oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Projekt ma charakter ogólnodostępny dla społeczności dzieci w tym wieku mieszkających na terenie Rumi.

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie stabilnego i bezpiecznego podłoża oraz zamontowanie nowych elementów do zabawy i rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) w celu umożliwienia rozwoju motoryczno-ruchowego dzieci w tym wieku oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Projekt dotyczy terenu pod plac zabaw znajdującego się po zachodniej stronie budynku przedszkola na terenie którego zostały zdemontowane stare, niebezpieczne elementy placu zabaw. Ze względu na bardzo liczną grupę dzieci (około 200) korzystających z placu zabaw powinien być podzielony na dwie części, stąd jest wielka potrzeba przeprowadzenia renowacji elementów stałych na placu zabaw po części zachodniej budynku i zrealizowanie projektu nowego placu zabaw.
Myślę, iż jest niezmiernie ważne, aby tym najmłodszym dzieciom zapewnić warunki do dobrej i bezpiecznej zabawy oraz możliwość prawidłowego rozwoju motorycznego na świeżym powietrzu. Projekt ma charakter ogólnodostępny dla społeczności dzieci w wieku przedszkolnym mieszkających na terenie Rumi.

Szacunkowe koszty projektu

Całkowity koszt projektu około 200 tysięcy złotych. W tym: plac zabaw 17219 A (9 m x 4,5 m) - 34.040,25 zł, plac zabaw 17237 A (8 m x 7 m) - 43.357,50 zł, bezpieczna nawierzchnia (około 100 m2) - około 600 zł m2.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Konserwacje i okresowe przeglądy około 600 zł rocznie.

Wnioskodawca wycofał projekt