projekt nr 25

25. Defibrylator (AED) dla pływalni MOSiR Rumia i hali sportowo-widowiskowej MOSiR Rumia.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Pływalnia MOSiR Rumia.
Hala widowiskowo-sportowa MOSiR Rumia.

Skrócony opis

Zakup 2 defibrylatorów (AED) + szkolenie pracowników MOSiR pływalni i MOSiR hali widowiskowo-sportowej. W Polsce planuje się upowszechnienie użycia defibrylatorów typu AED w miejscach dużych skupisk ludzkich. To bardzo ważne urządzenie w przypadku wystąpienia zaburzenia rytmu serca zagrażającego życiu poszkodowanego.

Opis projektu

Zakup 2 defibrylatorów (AED) + szkolenie pracowników MOSiR pływalni i MOSiR hali widowiskowo-sportowej. W Polsce planuje się upowszechnienie użycia defibrylatorów typu AED w miejscach dużych skupisk ludzkich. To bardzo ważne urządzenie w przypadku wystąpienia zaburzenia rytmu serca zagrażającego życiu poszkodowanego.

Szacunkowe koszty projektu

25.000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1.000 zł (serwis, ewentualna wymiana elektrod)

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego