projekt nr 26

26. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

a) wymiana ogrodzenia (płotu) SP 1 Rumia od strony ul. Kościelnej.
b) wymiana powierzchni gumowej na placu zabaw przy SP 1 Rumia.
c) zakup stojaków na rowery.

Skrócony opis

Projekt zakłada wymianę ogrodzenia (płotu) SP 1 Rumia od strony ul. Kościelnej, wymianę powierzchni gumowej na placu zabaw przy SP 1 Rumia oraz zakup stojaków na rowery od strony ul. Świętopełka (około 100 stanowisk). Istniejące ogrodzenie jak i powierzchnia gumowa na placu zabaw są nieestetyczne i niebezpieczne. Powstałe stojaki na rowery będą służyły również osobom korzystającym z targowiska.

Opis projektu

Projekt zakłada:
a) wymianę płotu od ul. Kościelnej o długości 97,30 m/b (odliczając bramę wjazdową i 3 furtki, które są w dobrym stanie). Zakłada demontaż starego ogrodzenia i budowę nowego ogrodzenia (w formie półfabrykatów - płot systemowy) to koszt około 150 zł brutto za m/b. Istniejące ogrodzenie jest bardzo nieestetyczne i niebezpieczne. Psuje wizerunek szkoły i miasta.
b) wymiana powierzchni gumowej placu zabaw (tylko powierzchnia pomarańczowo-niebieska, ciemno zielona jest w bardzo dobrym stanie) to: 311,65 m2. Istniejąca powierzchnia jest bardzo niebezpieczna, pozapadana, nierówna. Z placu zabaw korzystają dzieci ze szkoły jak również najbliższej okolicy np. dzieci młodsze wraz z rodzicami.
c) zakup: stojaki na rowery na około 100 stanowisk(100 rowerów) do montażu od strony ul. Świętopełka. Służą one również dzieciom ze szkoły i mieszkańcom np. odwiedzającym targowisko przy szkole. Obecnie rowery przeczepiane są do płotu, barierek przy schodach wejściowych do szkoły.

Szacunkowe koszty projektu

W sumie 28.009,55 zł:
a) 14.595,00 zł
b) 8.414,55 zł - cena nowej powierzchni gumowej z montażem i utylizacją (cena lepszej jakości gumy) to około 270 zł/m2
c) 5.000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

około 1.000 zł

Wnioskodawca wycofał projekt