projekt nr 26

26. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi.


Opis projektu

Projekt zakłada:
a) wymianę płotu od ul. Kościelnej o długości 97,30 m/b (odliczając bramę wjazdową i 3 furtki, które są w dobrym stanie). Zakłada demontaż starego ogrodzenia i budowę nowego ogrodzenia (w formie półfabrykatów - płot systemowy) to koszt około 150 zł brutto za m/b. Istniejące ogrodzenie jest bardzo nieestetyczne i niebezpieczne. Psuje wizerunek szkoły i miasta.
b) wymiana powierzchni gumowej placu zabaw (tylko powierzchnia pomarańczowo-niebieska, ciemno zielona jest w bardzo dobrym stanie) to: 311,65 m2. Istniejąca powierzchnia jest bardzo niebezpieczna, pozapadana, nierówna. Z placu zabaw korzystają dzieci ze szkoły jak również najbliższej okolicy np. dzieci młodsze wraz z rodzicami.
c) zakup: stojaki na rowery na około 100 stanowisk(100 rowerów) do montażu od strony ul. Świętopełka. Służą one również dzieciom ze szkoły i mieszkańcom np. odwiedzającym targowisko przy szkole. Obecnie rowery przeczepiane są do płotu, barierek przy schodach wejściowych do szkoły.

Opis lokalizacji

a) wymiana ogrodzenia (płotu) SP 1 Rumia od strony ul. Kościelnej. b) wymiana powierzchni gumowej na placu zabaw przy SP 1 Rumia. c) zakup stojaków na rowery.

Szacunkowe koszty projektu

W sumie 28.009,55 zł: a) 14.595,00 zł b) 8.414,55 zł - cena nowej powierzchni gumowej z montażem i utylizacją (cena lepszej jakości gumy) to około 270 zł/m2 c) 5.000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

około 1.000 zł

Wnioskodawca wycofał projekt