projekt nr 49

49. Kreatywni Młodzi Rumianie- zajęcia warsztatowe z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy
ul. Górnicza 19
84-230  Rumia

Skrócony opis

Projekt zakłada warsztaty z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w wieku 10-15 lat w zakresie nauk ścisłych ( biologia, chemia, geografia ) oraz kultury krajów anglojęzycznych.

Opis projektu

Projekt obejmuje realizację cyklu warsztatów językowych dla dzieci, podczas których zdobędą one wiedzę dostosowaną do ich zainteresowań.
Nauka języka angielskiego, w tym specjalistycznego z zakresu nauk ścisłych (elementy biologii, chemii i geografii) oraz kultury krajów anglojęzycznych to idealne rozwiązanie dla uczniów, którzy chcą w przyszłości posługiwać się językiem angielskim zawodowym.
Dzięki realizacji projektu dzieci otrzymają wsparcie nie tylko w rozwoju umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie w oryginale) ale także w prowadzeniu swobodnej rozmowy na tematy związane m. in. z naukami ścisłymi.
Przykładowe treści nauczania:
Biology (Biologia)
1. Plants (Rośliny)
2. Animals (Zwierzęta)
3. Humans (Ludzie)
4. Health (Zdrowie)
5. Diseases (Choroby)

Geography (Geografia)
1. Earth (Ziemia)
2. Ecology (Ekologia)
3. Endangered Species (Gatunki zagrożone)
4. Mountains (Góry)
5. Waters (oceans, rivers, lakes) (Wody)
6. Continents, countries (Kontynenty, kraje)

Chemistry (Chemia)
1. Atoms. (Atomy)
2. Elements (Pierwiastki)
3. Compounds (Związki)
4. Chemical reactions (Reakcje chemiczne)
5. Earth and atmosphere (Ziemia, atmosfera)

Projekt obejmuje naukę języka angielskiego w następujących grupach:
a)  GRUPA 1 - 15 uczniów w wieku 10-11 lat
b) GRUPA 2 - 15 uczniów w wieku 10-11 lat
c) GRUPA 3 - 15 uczniów w wieku 12-13 lat
d) GRUPA 4 - 15 uczniów w wieku 14-15 lat
Dla każdej grupy przewiduje się 30 godzin nauki w całym cyklu.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Rumi, w wieku 10-15 lat, posiadających aktualną legitymację szkolną. O wyborze decyduje kolejność zgłoszeń rodziców/opiekunów prawnych do projektu.

Szacunkowe koszty projektu

Wynagrodzenie wykładowcy:
4 grupy x 15 uczniów = 60 osób
4 grupy x 30 godzin = 120 godzin
4 x 5904 zł = 23 616 zł brutto
1 godzina = 196 zł brutto

Toner do drukarki (10 sztuk) - 5000,00 zł
Tusze do drukarki - komplet (5 zestawów) - 2500,00 zł
Papier do drukarki (10 ryz papieru) - 300,00 zł
Zestaw materiałów dla wykładowcy (książki, płyty dvd) - 1300,00 zł
Poczęstunek na zakończenie projektu (60 osób) - 1300,00 zł
Nagrody na zakończenie warsztatów dla uczestników - 2500,00 zł
Pisaki suchościeralne do białych tablic (10 kompletów) - 400,00 zł
Kreda do tablic - 100,00 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu - 37 016,00 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt został zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem protokołu uzgodnień