projekt nr 21

21. "PASJA I ŻYCIE PO 60-SIĄTCE".


Opis projektu

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Rumi powyżej 60 rok życia. Projekt jest skierowany do grupy od 100 do 80 seniorów i zakłada:
Zad. A) zajęcia edukacyjne (kurs) związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Kursem objętych byłoby 80 osób - seniorów Rumi, w grupach po 10 osób. Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (Emergency First Response) uczą udzielania podstawowej piewszej pomocy, wykonywanie masażu serca, sztucznego oddychania, udzielania pomocy w sytuacjach zadławienia, zachłyśnięcia, zawału, złamań, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zasady wzywania pomocy itp. Kurs obejmuje wykład, pokaz i ćwiczenia na fantomach i trwa do 5 h. Potrzebna klasa szkolna na 8 spotkań po 5 h.
Harmonogram szkoleń:
m-c marzec, kwiecień, maj 2018 r. przeszkolenie 4 grup
m-c październik, listopad 2018 r. przeszkolenie 4 grup
(czyli jeden lub dwa razy w miesiącu).
Uzasadnienie: Szybko i prawidłowo udzielona pierwsza pomoc zmniejsza skutki sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu i skierowanie tej edukacji do ludzi po 60-tym roku życia jest bardzo uzasadnione, zwłaszcza,że te osoby już nie pracują, a więc nie mogą liczyć na tego typu szkolenia organizowane przez zakład pracy.

Zad. B) zajęcia ruchowe dla seniora,usprawniające kondycje ruchową:
- gimnastyka ogólnokondycyjna dla seniora - zajęcia organizowane w centrach rehabilitacji działających w naszym mieście, dla 6 gr. po 15 osób i 1 gr. 10 osób w ilości 16 zajęć (2 razy w tygodniu po 45 min.).
Harmonogram zajęć gimnastycznych:
- 2 gr. po 15 osób od 8 stycznia do 2 marca 2018 r.
- 2 gr. po 15 osób od 5 marca do 28 kwietnia 2018 r.
- 2 gr. po 15 osób od 7 maja do 29 czerwca 2018 r.
- 1 gr. po 10 osób od 4 lipca do 26 sierpnia 2018 r.

- zajęcia TAI CHI - na świeżym powietrzu, ćwiczenia aktywizujące wszystkie funkcje życiowe organizmu, sprzyjają poprawie utrzymania równowagi, kształtują odczucie własnej efektywności. W okresie wakacji 2 grupy po 20-30 osób - ćwiczenia na terenach parków miejskich, 8 godzin dla każdej grupy.
Harmonogram zajęć TAI CHI:
- m-c lipiec, sierpień 2018 r. 8h, (czyli 1 x w tyg.) jedna grupa w Parku Miejskim przy ul. Mickiewicza,
- m-c lipiec, sierpień 2018 r. 8h, (czyli 1 x w tyg.) druga grupa w Parku Żelewskiego.

- zajęcia rekreacyjne na basenie, posiadającym pływalnie krytą, jacuzzi, saunę itp. - ta forma zajęć ma objąć grupę 100 seniorów i dla każdej osoby przewiduje się 8 h zajęć - np. Aqua Centrum Hotel Faltom. Zajęcia odbywałyby się 8 grupach., 4 grupy po 12 osób i 4 grupy po 13 osób, z częstotliwością 1h w tyg. przez okres 8 tyg.
Harmonogram zajęć rekreacyjnych na basenie:
- dwie gr. (12+13 osób) od 8 stycznia do 2 marca 2018 r.
- dwie gr. (12+13 osób) od 5 marca do 27 kwietnia 2018 r.
- dwie gr. (12+13 osób) od 7 maja do 22 czerwca 2018 r.
- dwie gr. (12+13 osób) od 3 września do 26 października 2018 r.
czyli każda grupa uczęszcza przez 8 tygodni po 1 godzinie w wybrany uzgodniony dzień tygodnia od poniedziałku do piątku.
Uzasadnienie:aktywność fizyczna seniorów

Zad. C) Trzy koncerty kameralne pod hasłem "Muzyka niejedno ma imię" dla widowni około 80 osób.
Muzyka poważna - Chopin,
Muzyka filmowa,
Muzyka taneczna,
Każdy z koncertów poprzedzony krótką prelekcją na temat danego gatunki muzyki, wykonawcy - jeszcze nieznani - uczniowie lub studenci szkół muzycznych (np. Wejherowska Szkoła Muzyczna lub Akademia Muzyczna z Gdańska).
Uzasadnienie: Pitagoras powiedział: " Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów"

Opis lokalizacji

szkoły publiczne, tereny miejskich parków, basen, centra rehabilitacji, MDK w Rumi

Szacunkowe koszty projektu

Razem 49.880 zł. W tym: Zad. A Koszty kursu PPM (8 grup x 10 osób x 50 zł/osoba = 4.000 zł, ewentualne koszty wynajmu pomieszczeń w szkołach 8 grup x 5h x 25 zł/h = 1.000 zł) Zad. B Koszty gimnastyki zajęcia w centrach (100 osób x 16 zajęć x 12 zł/zaj.= 19.200 zł), koszty instruktora Tai chi (w parkach) 2 grupy x 8h x 17 zł/h = 1.280 zł, zajęcia rekreacyjne na basenie 100 osób x 8 h x 17 zł/h = 13.600 zł Zad. C Koszt koncertu muzycznego 3 koncerty x 3.600 zł = 10.800 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt zweryfikowany pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego z uwzględnieniem wprowadzenia modyfikacji na etapie realizacji